Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden suzuki.be – versie 1.0

Deze Website is eigendom van de Suzuki Belgium nv, met zetel gevestigd te Satenrozen 8, 2550 Kontich met BE0421.846.763. (hierna, ‘Suzuki Belgium’, ‘wij’, ‘ons’)

Door de Website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden voor het gebruik ervan (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’). Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website niet te gebruiken. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren op wijzigingen.

1. Intellectuele eigendom   

Deze Website bevat onder meer foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikels, functies en ander beschermd materiaal (hierna ‘Inhoud’) die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, wordt voor de Inhoud een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, daarbij vooropgesteld dat u zich volledig houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden.

U wordt geen eigenaar van de Inhoud wanneer deze op uw computer wordt opgeladen.  Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de Inhoud zonder voorafgaande toestemming van Suzuki Belgium is verboden. U kan een verzoek tot toestemming richten aan info@suzuki.be.

2. Privacy en gegevensbescherming

We zijn begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Het is een prioriteit voor ons om uw gegevens adequaat te beschermen.  De gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze Website gebruikt, zullen ook enkel verwerkt worden zoals beschreven in onze Privacyverklaring.  

3. Aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan deze Website om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up-to-date en correct is. De informatie en illustraties op de Website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Website. Suzuki Belgium behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen en items afgebeeld op de Website kunnen tevens licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een globaal idee en zijn ondermeer afhankelijk van de instelling van de monitor van de Gebruiker. Afgebeelde opties en accessoires kunnen mits toelage bekomen worden, behoudens andersluidend bericht.

Suzuki Belgium is echter nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie op de Website. U begrijpt als gebruiker en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige schade dan ook die zou voortvloeien uit het gebruik van de Website of de informatie die hierop te vinden is. De beschikbare informatie bij de leden van het officiële Suzuki Belgium-netwerk kan niet vervangen worden door enige vermelding op de Website.

Bepaalde modellen, uitrusting of kleuren kunnen tijdelijk onbeschikbaar zijn door onderbreking van bevoorrading bij bepaalde leveranciers. De verkooppunten staan ter beschikking van de Gebruiker voor nadere toelichting.

4. Koppeling naar sites van derden   

Suzuki Belgium kan snelkoppelingen voorzien naar websites die beheerd worden door derden. Deze snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn louter informatief. 

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. Suzuki Belgium heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites. 

5. Schadevergoeding  

U stemt ermee in Suzuki Belgium  te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op Inhoud.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank   

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van Antwerpen aanhangig worden gemaakt.

7. Diverse bepalingen  

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Indien u enige vraag, bezorgdheid of klacht hebt, kan u contact met ons opnemen per e-mail info@suzuki.be  of via Suzuki Belgium nv, Perstraat 229, 2550 Kontich.