Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden Suzuki Assistance

 

TELEFOON : VANUIT BELGIË 03/253.61.44

VANUIT HET BUITENLAND +32/3/253.61.44

 

De Lifetime Suzuki Assistance is van toepassing op wagens die verkocht worden door Suzuki Belux, en onderhouden worden in het officiële Suzuki-netwerk

volgens de voorschriften van de constructeur. (enkel van toepassing op wagens ingeschreven in België of Luxemburg na 01/01/2021)

De service is niet van toepassing als het voertuig al in een erkend herstelgarage staat.

 

In België en het Groothertogdom Luxemburg

 • Technische bijstand ter plaatse (beroeps en privé-verplaatsingen).
 • Sleepdienst naar een Suzuki-garage naar keuze, indien de wagen niet ter plaatse rijklaar gemaakt kan worden.
 • Niet-gewonde inzittenden worden overgebracht naar de woonplaats of standplaats van de bestuurder (in Belux).
 • Ingeval uw wagen dient gesleept te worden, wordt een vervangwagen (cat. A/B) ter beschikking gesteld voor de duur van de herstelling, met een maximum van 5 opeenvolgende kalenderdagen. (Deze service is niet geldig indien het voertuig reeds in een herstellingsgarage werd aangeboden.)
 • Aanhangwagens en caravans zijn eveneens gedekt voor zover zij aan het aangesloten voertuig gekoppeld zijn en het maximum totaal gewicht van de combinatie niet meer dan 3.500 kg bedraagt.

 

In het buitenland

 • Technische bijstand ter plaatse (beroeps en privé-verplaatsingen).
 • Sleepdienst naar de dichtstbijzijnde Suzuki erkende garage tot max. € 375.
 • De herstelling neemt minder dan 5 werkdagen in beslag: tussenkomst in bijstand personen tot max. € 650:
 1. OF tussenkomst in hotelkosten (op basis van kamer en ontbijt).
 2. OF vervangend vervoer tot de eindbestemming + vervangend vervoer voor één persoon om het herstelde voertuig op te halen in de herstellingsgarage.
 3. OF huurwagen (cat. A/B) voor de duur van de herstelling, met een maximum van 5 opeenvolgende werkdagen.
 • De herstelling neemt meer dan 5 werkdagen in beslag: tussenkomst voor:
 1. repatriëring van het voertuig (incl. aanhangwagens en caravans voor zover zij aan het voertuig gekoppeld zijn en het maximum totaal gewicht van de combinatie niet meer dan 3.500 kg bedraagt).
 2. repatriëring van de niet-gewonde inzittenden met trein 1ste klasse of vliegtuig economy class (indien afstand > 1.000 km) of huurwagen (cat. A/B) (ten belope van de kostprijs van de repatriëring met het openbaar vervoer).
 • Verzendingskosten wisselstukken.
 • Stallingskosten in afwachting van repatriëring.

 

Suzuki Assistance-uitsluitingen:

• Geen bijstand wanneer de immobilisatie van de wagen het gevolg is van het plaatsen van niet originele accessoires en toebehoren.

• Pech of ongeval van wagens die rijden op circuit, of die deelnemen aan wedstrijden (rally, circuit, proeven, e.a.)

• De vervoerde dieren of goederen vallen buiten de bijstand.

• Het arbeidsloon voor de herstellingen, alsook de prijs voor de onderdelen, maken geen deel uit van de Suzuki Assistance waarborg.

• Voor wagens die zich reeds in een garage bevinden is er geen tussenkomst.

• Het derven van een voertuig bij kleine en grote herstellingen of onderhoudsbeurten komt niet in aanmerking.

• Tussenkomsten die het gevolg zijn van INCIDENTEN DIE DE WAGEN NIET IMMOBILISEREN.

• Alle slepingen die gebeuren op last van de overheid.

• Suzuki Assistance is een mobiliteitsbijstand voor de wagen en geen reisbijstandsverzekering voor personen. Medische kosten worden dan ook niet terugbetaald. Er is eveneens geen repatriëring bij ziekte of persoonlijk ongeval dat niet met de wagen te maken heeft.

• Terugbetalingen, of omzettingen van Suzuki Assistance in geld zijn uitgesloten.

• Suzuki Assistance behoudt zich het recht voor om de voortzetting van de dienst te weigeren bij misbruik of bedrog.

• Suzuki Assistance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of belemmeringen die het gevolg zijn van heirkracht zoals burgeroorlog, revolutie, opstand, staking, inbeslagname of dwangbevel, van en door de openbare macht, splijtstofreacties, radioactiviteiten en natuurfenomenen.

 

Tot Slot….

 

Onder “pech” wordt verstaan:

 • Elke plotse en onvoorziene immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een mechanische of elektrische panne
 • Lekke band
 • Verkeerd getankt
 • Zonder brandstof
 • Afgesloten wagen

 

Ongeval, (poging tot) diefstal, brand en vandalisme zijn eveneens gedekt bij deze bijstand. Alle telefoonkosten zijn steeds voor rekening van de bestuurder.

 

Onder “buitenland” wordt verstaan:

Alle landen in geografisch Europa die standaard als verzekerd voorzien zijn op de groene verzekeringskaart, met uitzondering van België en Groothertogdom Luxemburg.

 

In het geval U deze dienst nodig hebt, hou dan steeds volgende gegevens binnen handbereik:

 • Chassisnummer en datum eerste inschrijving van het voertuig
 • Nummerplaat
 • Telefoonnummer waar men U kan bereiken
 • De plaats waar het voertuig zich bevindt.

 

Zowel de het programma in zijn geheel en/of de modaliteiten kunnen op elk ogenblik worden herroepen.

Deze algemene voorwaarden volgen steeds de nieuwste versie.