Overslaan en naar de inhoud gaan

Heeft een combi of ziekenwagen met zwaailicht altijd voorrang?

3 minuten 23/10/2019

Uit welke richting komt-ie nu? Was het misschien maar een geluid op de radio? Zet ik mij het best links of rechts aan de kant – en zal hij er zéker wel langs kunnen? Het geluid van een loeiende sirene doet de meeste bestuurders even panikeren, maar ze weten wel perfect wat hen te doen staat: zo snel mogelijk plaats ruimen, want een prioritair vervoer met sirene heeft altijd voorrang. Maar soms rijden combi’s, ziekenwagens en andere prioritaire voertuigen rond met hun zwaailicht aan, terwijl de sirene uit staat. Hebben ze dan nog altijd voorrang?  

Geel en oranje tellen alvast niet mee

Artikel 37 van de wegcode is duidelijk: een voertuig geniet alleen prioriteit in het verkeer als het een of meer blauwe knipperlichten heeft. Voor een geel of oranje zwaailicht hoef je dus alvast niet uit de weg te gaan (al is plaats maken, als het even kan, uiteraard wel zo hoffelijk). Maar een zwaailicht in de juiste kleur hebben is niet de enige voorwaarde waaraan een voertuig moet voldoen om recht op voorrang te krijgen.

Voorrang = zwaailicht én sirene

Artikel 37 stelt dat prioritaire voertuigen ook uitgerust moeten zijn met een “speciaal geluidstoestel” – een sirene, dus. Bovendien (en nu komt het) móét de sirene ook daadwerkelijk aan staan. Moraal van het verhaal: een voertuig krijgt alleen voorrang als het een blauw zwaailicht én een actieve sirene heeft. Maar vanzelfsprekend neemt dat niet weg dat hoffelijk zijn in het verkeer geen zeer doet. 

Opgelet in het buitenland!

In het buitenland durven de verkeersregels al eens verschillen. Zo zet de politie in sommige Amerikaanse staten haar zwaailicht aan om duidelijk te maken dat je je voertuig aan de kant moet zetten. Lees voor je op vakantie gaat er dus altijd nog even de lokale verkeersregels op na.

Deel deze pagina