Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie mag er allemaal met mijn leasewagen rijden?

3 minuten 18/08/2017

Het gebeurt dat een vriend of familielid in wagennood zit. Jouw auto van de firma staat voor de deur. Mag je hen met deze leasewagen laten rijden? Of zorgt dat voor problemen wanneer zich een ongeval voordoet?

 

Wat zegt de (gebruiks)overeenkomst en/of het wagenreglement?

Om te weten te komen of je je leasewagen mag uitlenen aan derden, moet je de overeenkomst en/of het wagenreglement erop naslaan. Dat is het document dat je ondertekende toen je de sleutels van je auto in ontvangst nam. De eigenlijke eigenaar is immers vrij om aan het gebruik bepaalde regels of beperkingen te koppelen. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaarde je je hiermee akkoord. Het niet-naleven van die overeenkomst kan onaangename gevolgen hebben.

 

Het gebruiksrecht van de leasewagen is doorgaans beperkt

Een bedrijfswagen is een deel van het loonpakket van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever het gebruiksrecht beperkt om de kosten in te dijken. Meestal mogen dan ook uitsluitend de inwonende partner en de kinderen van de werknemer met de leasewagen rijden.

 

Kom hier alles te weten over de personenwagen als voordeel alle aard.

 

Wat als deze regels niet worden nageleefd?

Stel dat je uit onwetendheid de regels vastgelegd in de overeenkomst met de voeten treedt en je leasewagen uitleent. De gevolgen kunnen een enorme opdoffer betekenen. De kans bestaat immers dat je werkgever beslist om de overeenkomst op te zeggen en jou je bedrijfswagen ‘af te nemen’. Het niet-naleven kan bovendien bijkomende sancties tot gevolg hebben. Al kan dat uitsluitend wanneer het ook zo vermeld staat in deze overeenkomst.

 

Privé-leasing, een nieuwe trend!

 

Is de wagen verzekerd wanneer zich een ongeval voordoet?

Iemand hoeft maar even onoplettend te zijn en er gebeurt een ongeval. Is je leasewagen nog steeds verzekerd wanneer je niet zelf achter het stuur zit? Helaas, dat is niet het geval. Als het om een niet-gemachtigde bestuurder gaat, zal de verzekeringsmaatschappij zich erbuiten houden. Je draait dan zelf op voor de geleden schade. Ook bestaat de kans dat je werkgever of de leasingfirma zich tot de feitelijke bestuurder richt.

 

Leen je leasingwagen niet uit aan anderen. Het zorgt uitsluitend voor problemen en discussies.

Deel deze pagina